Keynote “Blikopener: een doorkijk naar de werkplaats in 2030”

Presentatie van de keynote “Blikopener: een doorkijk naar de werkplaats in 2030”

Kijk voor meer informatie op werkplaatsopweg.nl/publicaties

Inhoud keynote
De werkplaats van de toekomst zal niet meer lijken op de werkplaats zoals we ze nu kennen waar onderhoud en reparatie aan auto’s wordt uitgevoerd. Dit komt door veranderingen van verschillende aard zoals: nieuwe technologie, zorg voor het milieu, een andere toekomstvisie op mobiliteit en ook een andere status rondom autobezit. Deze veranderingen leiden tot grote onzekerheid bij mkb-ondernemers over hoe de voertuigontwikkelingen voor de toekomst zullen uitpakken en hoe deze de onderhoudsvraag zullen beïnvloeden.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Connectiviteit, Autonoom rijden, Samen rijden en Elektrificatie (CASE). Eerdere onderzoeken hebben inzichten opgeleverd welke voertuigontwikkelingen een rol gaan spelen, maar boden voor de ondernemers nog geen handvatten hoe zij hun onderhoudsprocessen kunnen veranderen, welke kansen deze veranderingen bieden en welke kennisontwikkeling noodzakelijk is om in de veranderde wereld te kunnen blijven bestaan.

De resultaten van het onderzoek ‘Werkplaats op Weg’ zijn voor het mkb, de onderwijsinstellingen en brancheorganisaties vertaald naar bruikbare online tools om strategische en tactische keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Er zijn zes potentiële bedrijfstypes voor het mkb gedefinieerd. Met praktijkonderzoek, casestudy’s en interviews is vastgesteld wat deze bedrijfstypes betekenen voor het uitvoeren en organiseren van werkzaamheden in de werkplaats en is vastgesteld dat dit consequenties heeft voor automotive opleidingen.

Over Arno van der Steen

Arno richt zich op human interest en gedrag van gebruikers, de kennis over ADAS bij mensen in verkoop, reparatie en onderhoud binnen merkdealers en universele autobedrijven en de gevolgen van communicatie over ADAS op de verkoop, de implementatie en het gebruik van ADAS. 

Arno heeft bijna 35 jaar ervaring op het gebied van automotive detailhandel en intelligente mobiliteit. Hij studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Rotterdam. Hij begon zijn carrière in de autobranche als organisatieadviseur voor autobedrijven en reparatie & onderhoud. Hij werkte bij BOVAG als Manager Onderzoek, was secretaris bij verschillende dealerverenigingen, manager van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, mede-initiatiefnemer van de Vereniging voor Elektrische Rijders en Mobiliteitsadviseur bij de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Arno heeft een diverse projecten uitgevoerd met betrekking tot reparatie & onderhoud van ADAS, de toekomst van de autobranche en het gebruik van intelligente mobiliteit. 

Agrotronica voor knowmads

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Agrotronica is het deel van de landbouwmechanisatie dat zich bezighoudt met het koppelen van GPS, digitale (big-)data en elektronische techniek aan alle andere technische systemen in landbouwmachines. Vaak is agrotronica gericht op het verbeteren van de duurzaamheid in de agrarische sector.
De technische ontwikkelingen gaan hier zeer snel. Zo snel dat studenten wel “knowmads” moeten zijn om in hun omgang met deze technieken goed bij te blijven. Dat vraagt om ander onderwijs.  
We nemen jullie mee in de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding bij Aventus, Specialist Voertuigen en Mobiele Werktuigen met de uitstroom Agrotronica. We laten jullie graag meedenken over onze dilemma’s. 

Sessieleiders 
Chris Chrispijn, Docent werktuigbouwkunde ROC Aventus 
Arnold Klunder, Teammanager ondernemen ROC Aventus 


Balanceren van de auto

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Trilling in een auto = balanceren?
Resonantie in een auto = balanceren?
Naar een kant toe trekken van de auto = balanceren?

Auto’s kunnen steeds meer dingen zelf als er mee gereden wordt. Hierdoor wordt er ook meer gevraagd aan comfort door de bestuurder. Niets is vervelender als een auto met een trillend stuur doordat er een onbalans is tussen band en velg. Wat vervelender is als de auto resoneert of naar 1 kant toe trekt.

Banden en wielen worden met precieze gemaakt door de banden- en wielenfabrikant en er moet rekening gehouden worden met de door de autofabrikant gestelde eisen en normen. Hoe kan het dan dat bandenmerk X voor een specifieke auto beter is qua conform dan bandenmerk Y ?

Tijdens deze kennissessie geven wij uitleg over onbalans, trillingen en resonantie en hoe je dit met de juiste balanceerapparatuur kan optimaliseren of problemen kunt oplossen. We bespreken een stukje theorie en laten je zien doormiddel van krachtvariatie meting balanceren (Road Force) welke metingen mogelijk zijn.

Sessieleiders
Gijs van Amerongen, Trainer SVOB/ Verkoopdemonstrateur bij Explora BV
Rick Zeeman, Manager opleidingen SVOB
Brainstorm – nieuw kd, nieuwe mogelijkheden

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Welke mogelijkheden voor verbreding van de opleidingen zie jij? Welke vernieuwingen wil je misschien niet nu, maar wel later in de opleidingen vormgeven?

Ruimte voor nieuwe technieken, nieuwe contexten, nieuwe voertuigen.

Johan Nicolai, Friesland College, en Annet Feijen, adviseur btg MTLM, wisselen daarover graag met jou van gedachten. Om elkaar te inspireren, om na te denken over toekomstbestendig onderwijs voor de mobiliteit en mobiele werktuigen. Wees welkom om mee te praten!

Sessieleiders
Johan Nicolai, Projectleider Friesland College 
Annet Feijen, Beleidsadviseur btg MTLM MBO Raad

 

Examens bij de herziene dossiers

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Scholen hebben in de examenstichting Stem de handen inéén geslagen om goede beroepsgerichte examens te ontwikkelen. Onderwijs, maatschappij en beroepen zijn in beweging. Wat betekent dat voor examineren in de toekomst?

Vorig jaar startte Stem een onderzoek naar toekomstige kennisexaminering. Daarnaast heeft de Innovatiewerkplaats binnen de BTG MTLM een toekomstbeeld op examineren
opgetekend. Stem neemt de conclusies en aanbevelingen uit beide initiatieven over en verbindt deze aan ervaringen die we kennen uit andere examenstichtingen.

De eerste stap naar vernieuwing zetten we in de examenplannen voor de herziene kwalificatiedossiers. In deze sessie geven we een blik op de conceptversies.

Daarnaast bespreken we met je op welke wijze Stem samen met scholenveld en bedrijfsleven een toekomstvisie op examineren ontwikkelt.

Sessieleiders
Jenneke de Winter, Relatiemanager Stem
Linda van Abeelen, Examenexpert Examenservices

Hoe de talenten van leerlingen optimaal te benutten?

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
“Na eerder OOMT-onderzoek naar de talenten van de autotechnicus van de toekomst binnen een 10-tal ROC’s , is in 2020 een vervolgproject gestart. De aanleiding voor dit vervolgproject vanuit OOMT was om inzicht te krijgen hoe studenten te activeren om, in stappen, zelf regie te nemen over hun duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is een pilot uitgevoerd bij bedrijven met de inzet van speciale tooling. Onder meer de ‘leerling-leermeester meting’ in samenwerking met L&D Support.

Uit de pilot komen ook weer bijzondere inzichten naar voren waar je als docenten ook zeker je voordeel mee kunt doen. We delen al deze inzichten graag met je tijdens de workshop!”

Sessieleiders
Nicolle Heffels, Consultant bij Innovam
George van Ederen, Onderzoeker bij LD support

Hoe krijg en houd ik mijn studenten gemotiveerd en actief tijdens online leren?

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Een jaar geleden stond onze maatschappij en onderwijs op z’n kop. De huidige manier van onderwijs geven kon van de een op andere dag niet meer. Met name werd er afgelopen jaar  veel geëxperimenteerd en ontdekt over online leren. Volgende vragen ontstonden al snel:

  • Hoe werkt online leren?
  • Hoe krijg en houd ik mijn leerlingen gemotiveerd en actief in een digitale les?
  • Kan ik mijn leerlingen/cursisten op een andere manier dan klassikaal onderwijzen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij samenwerkend leren in een online omgeving?

In deze online workshop bespreken we deze vragen en nemen we je mee in het volgende:

  • Tips en tricks die je direct toe kunt passen in je online lessen.
  • Hoe je op een pedagogische manier online structuur aan kunt brengen aan je online lessen
  • Andere ‘tools’ die je online lessen verrijken

Sessieleider
Marloes Kok, lesstofontwikkelaar bij Aeres Tech Productions. Marloes is een nieuw gezicht binnen Aeres. Ze is van huis uit grafisch ontwerper en gaf een aantal jaren les als docent beeldende kunst en vormgeving bij uiteenlopende scholen in het voortgezet onderwijs. Nu werkt ze als lesstofontwikkelaar bij Aeres Tech Productions (voorheen ACOLE Productions) in Aalsmeer dat voor verschillende opdrachtgevers onderwijstoepassingen maakt zoals e-learning modules, (leer)boeken, katernen en mappen.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marloes-kok/ 

Rijhulpsystemen, waaruit kan een bestuurder kiezen?

Presentatie
Wil je de presentatie van Mark ontvangen, stuur dan even een verzoekje via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/markmaaskant/

Inhoud sessie
VVCR-Prodrive verzorgt veel ADAS gebruikerstrainingen voor auto-importeurs. Kopers van een nieuwe auto krijgen een 1 op 1 praktijk gebruikerstraining waarin ze worden gecoached en gemotiveerd om de ADAS rijhulpsystemen op de juiste manier te gebruiken. Vanuit deze rol heeft VVCR-Prodrive een heel duidelijk beeld over hoe ADAS systemen door de eindgebruiker wordt gebruikt en vooral niet worden gebruikt. In deze sessie gaat Mark in op de verschillende rijhulpsystemen waarvoor de bestuurder kan kiezen om deze wel of niet te gebruiken.

Sessieleider
Mark Maaskant, eigenaar VVCR-Prodrive

Mark noemt zichzelf een echte ADAS nerd, windkracht 7 is voor hem een reden om te testen hoe een rijstrook assistent werkt op de snelweg terwijl je aan vrachtauto inhaalt. 

Tim, een nieuw en succesvol mobiliteit samenwerkingsverband

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Hoe onderwijs en bedrijfsleven in drie jaar tijd successen boeken op instroom, op het inspelen op innovatieve technologieën en op kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor de opleidingen mobiele werktuigen. Een mooi model ook voor andere sectoren binnen mobiliteit?  

Sessieleiders
Wim Overeem, opleidingsmanager Fedecom
Bert Jimmink, Practor Tim-Doet