Examens bij de herziene dossiers

Presentatie
Download hier de presentatie. 

Inhoud sessie
Scholen hebben in de examenstichting Stem de handen inéén geslagen om goede beroepsgerichte examens te ontwikkelen. Onderwijs, maatschappij en beroepen zijn in beweging. Wat betekent dat voor examineren in de toekomst?

Vorig jaar startte Stem een onderzoek naar toekomstige kennisexaminering. Daarnaast heeft de Innovatiewerkplaats binnen de BTG MTLM een toekomstbeeld op examineren
opgetekend. Stem neemt de conclusies en aanbevelingen uit beide initiatieven over en verbindt deze aan ervaringen die we kennen uit andere examenstichtingen.

De eerste stap naar vernieuwing zetten we in de examenplannen voor de herziene kwalificatiedossiers. In deze sessie geven we een blik op de conceptversies.

Daarnaast bespreken we met je op welke wijze Stem samen met scholenveld en bedrijfsleven een toekomstvisie op examineren ontwikkelt.

Sessieleiders
Jenneke de Winter, Relatiemanager Stem
Linda van Abeelen, Examenexpert Examenservices