Mobiliteit in Beeld 2021

Voor deze editie hebben we Mobiliteit in Beweging de naam Mobiliteit in Beeld gegeven.

Datum: 24 maart 2021
Tijd: 9.30 – 13.00 uur
Locatie:  online

Voor de 9keer is door de btg MTLM en partijen uit de mobiliteitsbranche Mobiliteit in Beweging georganiseerd. Deze editie vond in verband met de coronomaatregelen niet fysiek plaats maar online. 

Over Mobiliteit in Beweging
Mobiliteit in Beweging wordt om de 2 jaar georganiseerd door partijen uit de mobiliteitsbranche die het belangrijk vinden om zich als groep te presenteren aan docenten en die zich met elkaar inzetten om mbo- en vmbo-docenten een dag aan te bieden waar alles op hun vakgebied samenkomt: netwerken, deskundigheidsbevordering en kennisdeling.